Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "S/Na"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Kemikaalitaseen hallinta sellutehtaassa 

      Heinonen, Timo (2003)
      Kun sellun tuotantomäärä kasvaa, niin klooridioksidin kulutus valkaisussa kasvaa. Ja kun klooridioksidin tuotanto kasvaa, niin sivutuotteena syntyvän hapansuolan määrä kasvaa. Hapansuolaa lisätään kemikaalikiertoon niin ...