Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "S60"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Dynamic Runtime Variation and Branding in S60 Software 

   Antikainen, Jere (2007)
   Diplomityössä tutkitaan keinoja brändätä ja varioida S60-ohjelmistoja dynaamisesti ja ajonaikaisesti. S60 on kehitysalusta, jota käyttävät useat puhelinvalmistajat ja heidän puhelimiaan käyttävät lukuisat eri operaattorit. ...
  • Enabling Java Connected Device Configuration in Symbian OS 

   Vähä-Nuuja, Ville (2007)
   Diplomityön tavoitteena on kehittää Java CDC ajoympäristo Symbian OS käyttöjärjestelmällä varustettuun mobiililaitteeseen. Ajoympäristön tarkoituksena on mahdollistaa kehittyneiden ajoympäristöjen ja sovellusten kehittäminen ...
  • Paikkatietoalustan hyödyntäminen mobiilipalveluissa 

   Pajunen, Kimmo (2006)
   Matkailualan palvelujen kehitystä on pitkään hidastanut standardien ja yhtenäisten toimintatapojen puute. Tässä diplomityössä tarkastellaan standardien merkitystä teknisesti kehittyneille matkailupalveluille ja esitellään ...