Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Tuotekehitysprojekti"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Tuotelanseerausprosessin kehittäminen 

      Westerholm, Petteri (2014)
      Työn lähtökohtana on vuonna 2009 case-yksikölle luotu stage-gate-malli, jonka ymmärtäminen ja käyttö ei ole ollut toivotulla tasolla. Asenteet ja perehdytys tämän mallin käyttöön ovat aiheuttaneet sen, että osa yksikön ...