Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "UCITS"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Suomen kilpailukyky sijoitusrahastotoiminnan kotipaikkana 

      Jukkola, Jose (2017)
      Sääntely-ympäristö on rahastotoimijoiden kilpailukykyyn vaikuttava tekijä kansainvälisillä markkinoilla. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin, millainen sääntely-ympäristö tukee rahastotoimintaa eurooppalaisilla yhteismarkkinoilla. ...