Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "UDDI"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Searching electronic marketplaces 

   Alexandrova, Olga (2005)
   The main objective of this thesis was to analyze the usability of registers and indexes of electronic marketplaces. The work is focused on UDDI-based electronic marketplaces, which are standardized by the W3C. UDDI-registers ...
  • UDDI palvelurekisterin merkitys Web palveluissa 

   Honkanen, Esa Pekka (2008)
   Tietojärjestelmien integraatio on nykypäivänä tärkeä osa alue yritysten toiminnassa ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri ja Web palvelut on uusi joustava tapa tehdä tietojärjestelmien välinen ...
  • Web Services osana sovellusintegraatiota toiminnanohjausjärjestelmässä 

   Hämäläinen, Antti (2003)
   Työssä esitellään Web Services -konseptia ja sovellusintegraatiota, sekä toteutetaan toiminnanohjausjärjestelmästä yrityksen asiakkaalle tietoja välittävään palveluun tuki Web Services -arkkitehtuurille. Palvelun tehtävänä ...
  • Web-palvelut ja niiden käyttö tietojärjestelmän rajapintojen toteutuksessa. 

   Järvenpää, Niko (2001)
   Työssä luodaan yleiskuva Web-palvelut -tekniikasta ja toteutetaan sen avulla kahden tietojärjestelmän integrointi. Web-palvelut on uusi toteutustekniikasta riippumaton lähestymistapa tietojärjestelmien integrointiin, ...