Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "X.500"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • LDAP-pohjainen yrityshakemisto WWW-ympäristöön 

      Pitkänen, Kimmo (2000)
      Diplomityössä perehdytään nykyisiin hakemistotekniikoihin ja niiden hyödyntä-miseen. World Wide Web on tuonut hakemistomaailmaankin aivan uusia ulottuvuuksia ja tästä on osoituksena LDAP-hakemistoprotokollan suosion ...