Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Ydinvoima"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Life cycle management of TVO nuclear power plant 

      Maunula, Joel (2016)
      Tämä diplomityö tutkii eri elinkaarihallinnan menetelmiä ja vertaa niitä TVO:n menetelmiin. Lisäksi TVO:n prosessin ongelmakohdat tunnistetaan ja niihin esitetään ratkaisuja. Vertailukohteina toimii ydinvoimateollisuuden ...