Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "cabotage"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Yritysten kuljetusvirrat ja varastointi Pohjois-Euroopassa 

      Holopainen, Janne (2015)
      Tämän työn tavoitteena on luoda kuva yritysten kuljetusvirroista ja varastointiratkaisuista Pohjois-Euroopassa. Päätutkimusmenetelmänä käytettiin verkkopohjaista kyselyä, jolla pyrittiin keräämään tietoa Suomen, Ruotsin ...