Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "e-Commerce solutions"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Developing customer-based e-solutions 

      Okkonen, Katja (2003)
      Logistiikkapalveluiden markkinat ovat viime vuosina muuttuneet. Kilpailtu toimiala ja asiakasvaatimusten muuttuminen ovat pakottaneet yritykset pyrkimään entistä tehokkaampaan jakeluketjuun. Työn tarkoituksena oli tutkia ...