Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "e-governance"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Kansalaisvaikuttaminen, e-hallinto ja case Lappeenranta 

      Lankinen, Jani (2017)
      Suomen lain mukaan julkisen vallan tehtävä on edistää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Työssä selvitetäänkin, miten digitaalista hallintoa ...