Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "faasitasapaino"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Nesteseosten liukoisuuksien mittaaminen 

   Halttunen, Sanna (2001)
   Diplomityön tarkoituksena on tarkastella isobuteenin dimeroitumisprosessin neste-nestetasapainoja. Tavoitteena on määrittää prosessissa esiintyvien komponenttien väliset neste-nestetasapainot. Työn kirjallisuusosassa on ...
  • Reagenssin pinta-aktiivisuuden hyödyntäminen sinkin uutossa 

   Ahtiainen, Riina (2009)
   Työssä tutkittiin sinkin uutossa käytettävän di(2-etyyliheksyyli)fosforihappo (D2EHPA) -uuttoreagenssin faasikäyttäytymistä ja miten laimentimen koostumus, lämpötila ja orgaanisen faasin sinkkipitoisuus vaikuttavat ...