Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "facilities management"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Asuntosijoitusyhtiön hankintastrategia Case SATO Oyj 

   Myllyniemi, Anu (2006)
   Tutkielman tavoitteena oli kuvata sekä rakentaa asuntosijoitusyhtiön hankintastrategia. Tavoitteena oli myös selvittää miten ostosalkkuanalyysiä voitaisiin hyödyntää asuntosijoitusyhtiön hankintastrategiassa. Näkökulmaksi ...
  • Toimitilajohtamisen lisäarvo ja sen mittaaminen organisaatioissa 

   Kiiskinen, Pentti (2019)
   Toimitilajohtaminen on osa kiinteistöjohtamista. Sen tavoite on tukea organisaation ydintoiminnan tuloksen tekemistä tarjoamalla lisäarvoa tuottava työympäristö ja toimia omalta osaltaan organisaation toimintaprosessien ...