Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "gain"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Virhelähteiden huomioiminen antennin vahvistusmittauksissa 

      Kähkönen, Jukka (2019)
      Tässä opinnäytetyössä on tutkittu kolmen eri antennivahvistusmittausmenetelmän mittaustarkkuutta. Opinnäytetyön tavoite oli laatia kolmelle antennivahvistusmittausmenetelmälle Matlab-ohjelmat kokonaismittausvirheen ...