Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "haastattelu"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Prosessiteollisuuden putkistosuunnitteluspesifikaation päivittäminen 

   Räkköläinen, Heikki (2018)
   Tässä diplomityössä käsitellään erään tuotantolaitoksen putkistospesifikaatiota. Työn tavoitteena on saada putkistospesifikaatiosta hyvä ja selkeä työkalu laitoksen projekteihin. Työn teoria osuudessa on käsitelty ...
  • Siltojen korjauskustannukset ja niihin vaikuttavat tekijät 

   Hartikka, Pekka (2014)
   Työn tavoitteena oli tunnistaa merkittävimmät sillankorjauskustannuksiin vaikuttavat tekijät, ja selvittää niiden vaikutusten suuruus asiantuntijahaastattelujen ja ELY-keskuksista saatavien kustannustietojen yksikköhinta ...