Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "jabber"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Paikkatiedon hyödyntäminen Jabber-pikaviestintäohjelmistossa 

      Hietala, Mikko (2003)
      Työn teoriaosuudessa tutustutaan ensin paikkatiedon käsitteeseen ja paikkatietoa hyödyntäviin palveluihin. Lisäksi perehdytään paikannukseen langattomissa lähiverkoissa ja erityisesti paikannukseen tämän diplomityön osalta ...