Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "lämpöyrittäjä"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Paikalliset elinkeinot ja ilmastonmuutos Kaakkois-Suomen alueella 

      Lappalainen, Sami (2002)
      Kasvihuonekaasujen vähentäminen on lähitulevaisuudessa välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä tosiasia tulisi nähdä niin yrityksissä kuin kunnissakin mahdollisuutena, johon liittyvillä toimenpiteillä voitaisiin ...