Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "läntiset kulttuurit"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Consumer resistance to mobile commerce services 

      Tiainen, Miia (2001)
      Oheinen opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus kuluttajavastarinnasta mobiilin kaupankäynnin palveluja kohtaan. Tutkimus kohdistuu läntisiin kulttuureihin, joissa kyseisen innovatiivisen palveluryhmän leviämistä tukevat ...