Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "läpimenoajan lyhentäminen"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • A Method for reducing throughput-time in industrial electronics 

      Lampinen, Kimmo (2013)
      Lyhyet toimitusajat tuovat yrityksille kilpailuetua nopeasti muuttuvassa teollisuusympäristössä. Tämän diplomityön ensisijaisena tavoitteena on löytää kirjallisuuden avulla yrityksen käyttöön soveltuva menetelmä, joka ...