Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "läpipainatus"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Softkalanteroinnin optimointi luettelopaperin viimeistelyssä 

      Syväoja, Kati (2000)
      Työssä tutkittiin softkalanteroinnin vaikutus heat set web offset-luettelopaperin laatu- ja painatusominaisuuksiin. Tavoitteena oli löytää luettelopaperin laatuvaatimukset täyttävä ajotapa softkalanterille. Työn kirjallisessa ...