Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "laadun arviointi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Asiakaspalveluprosessin kuvaus ja laadun arviointi 

   Helminen, Patrik (2016)
   Prosessien kuvaaminen yrityksissä on olennainen osa niiden kehittämisen kannalta. Prosessien kehittämistä varten niitä ohjaavien mittareiden valinta on keskeisessä roolissa. Tutkimuksen kohteena oleva kohde-yritys haluaa ...
  • Performance Evaluation of Imaging Systems 

   Ruohela, Ismo Petteri (2007)
   Imaging systems have developed latest years and developing is still continuing following years. Manufacturers of imaging systems give promises for the quality of the performance of imaging systems to advertise their products. ...
  • Prosessilähtöinen laadunarviointi ohutlevymekaniikkasopimusvalmistajan näkökulmasta 

   Kivimäki, Keijo Pentti (2001)
   Diplomityö on tehty Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa Konepajatekniikan laitoksella. Työ on osa Konepajatekniikan laitoksen toteuttamaa ”LELA” levytuotteiden laadunvalvontaprojektia. Projektiosapuolet olivat: ...