Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "maadoitusjännite"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Yli-Iin alueen maasulkuvirtojen kompensointi 

      Pihlajamäki, Lauri (2019)
      Tässä työssä tarkastellaan Yli-Iin alueen maasulkuvirtoja. Alue kuuluu Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy:n keskijänniteverkkoon ja on erillään muusta yrityksen jakeluverkosta. Yli-Iin alue on suurelta osin haja-asutusaluetta ...