Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "object database"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Oliotietokannan muuttaminen relaatiotietokannaksi 

      Hämäläinen, Ari (2002)
      Diplomityön tavoitteena oli parantaa oliotietokantaan perustuvan mökkivarausjärjestelmän pitkiä vasteaikoja ja epävakaata toimintaa sekä luoda tietokantaperusta uusille toiminnoille. Ratkaisua etsittiin korvaamalla ...