Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "paalutuskone"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Paalutuskoneen vakavuuslaskennan kehittäminen 

      Halonen, Antti O. (2007)
      Tässä diplomityössä tutkitaan paalutuskoneen stabiliteetti- elivakavuuslaskennan toteuttamista yleisesti käytetyn monikappaledynamiikan ohjelmiston avulla. Vakavuuslaskenta kuuluu olennaisena osana paalutuskoneen suunnitteluun ...