Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "raaka-aineet"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Jalometallikustannusten hallintatyökalu 

   Mononen, Teppo (2013)
   Tämän työn tavoitteena on luoda malli tai työkalu Ecocat Oy:n jalometallihävikin kustan-nusten hallitsemiseen tuote- tai tuoteperhetasolla. Lisäksi osatavoitteena on nostaa esiin huomioita ja käytäntöjä hävikin hallinnan ...
  • Sisäisten materiaalivirtojen jäljitettävyys osana yrityksen hankintatoimen laatua 

   Nykänen, Heini (2003)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on sisäisten materiaalivirtojen jäljittäminen Cloetta Fazer Suklaa Oy:ssä. Työssä selvitetään yrityksen jäljitettävyyden nykytila case-raaka-aineiden ja case-tuotteiden osalta niillä osastoilla, ...
  • The Dynamic Relationship between Finnish Stock Market and Commodities 

   Tuominen, Toni (2016)
   Since different stock markets have become more integrated during 2000s, investors need new asset classes in order to gain diversification benefits. Commodities have become popular to invest in and thus it is important to ...