Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "raaka-ainemarkkinat"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Raaka-ainemarkkinoiden epävakaisuus hankinnan haasteena 

      Korppinen, Sami (2010)
      Tässä pro gradu -tutkielmassa tutustutaan raaka-ainemarkkinoiden ominaispiirteisiin. Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaiset tekijät vaikuttavat raaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin lyhyellä ja pidemmällä ...