Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "tuotantosuunnitelma"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Tasehallinnan kehittäminen Suomen sähkömarkkinoilla 

      Laine, Jonni (2011)
      Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia tasehallinnan kehittämismahdollisuuksia Suomessa järjestelmävastaavan näkökulmasta. Sähköjärjestelmässä tulee vallita jatkuvasti tasapaino tuotannon ja kulutuksen välillä, tämän ...