Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "tuotealusta"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Avoimet tuotealustat ja allianssit älytelevisiomarkkinoilla 

   Koskinen, Hannu (2014)
   Älytelevisiomarkkinat ovat nykyisellään pirstaloituneet eri valmistajien kehittäessä omia älytelevisioalustoitaan, mikä tekee sovelluskehittämisestä erittäin työlästä, kun kehitystyö pitää tehdä jokaiselle alustalle erikseen. ...
  • BUSINESS CONCEPTS OF MOBILE VALUE-ADDED SERVICES FROM OPERATOR’S POINT OF VIEW 

   Sallinen, Jarmo (2001)
   Tämä diplomityö on tehty Lappeenrannassa Telecom Business Research Centerin 5T-projektiin liittyen. Työssä tutkitaan matkaviestinnän lisäarvopalveluiden liiketoimintakonsepteja operaattoreiden näkökulmasta. Lisäarvopalvelut ...
  • Harmonising the Modular Product Range 

   Ketonen, Mari Annika (2003)
   Työn tavoitteena on analysoida KONEen hissien ovituoteperheitä ja harmonisoida modulaarista ovituotevalikoimaa niin, että tulos olisi mahdollisimman suotuisa KONEelle sekä sen sidosryhmille. Harmonisointi toteutetaan, koska ...
  • Managing Configurable Products in Mass Customization 

   Kupiainen, Pekka (2006)
   Massaräätälöinti on tärkeä osa nykyaikaista tuotestrategiaa. Massaräätälöinti mahdollistaa asiakaskohtaisesti muokattujen tuotteiden valmistuksen massatuotannon tehokkuudella. Massaräätälöinti edellyttää laajamittaista ...
  • Modulaarisen tuotteen mallivalikoiman ja tuoterakenteen keventäminen 

   Säilynoja, Pekka (2014)
   Työn päätavoitteena on analysoida Konecranesin nosturiohjaamoperheitä ja tehdä analyysin pohjalta ehdotuksia liiketoimintayksiköiden käyttämän ohjaamovalikoiman ja modulaarisen tuoterakenteen keventämisestä. Ohjaamovalikoiman ...
  • Uuden teknologiayrityksen kärkikäyttäjälähtöinen tuotekonseptointi 

   Ritokallio, Antti (2012)
   Työssä haluttiin tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi tuotesuunnittelun tarpeisiin sekä vähentää päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta. Koska kiinteistöautomaatio oli nähty erityisen kiinnostavana alueena, haluttiin ...