Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "uClinux"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Protocol Specific Embedded Operating System 

      Lyijynen, Marko (2002)
      Sulautettujen järjestelmien määrä kuten niiden sisältämä älykkyyskin ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi. Sulautettujen ohjelmistojen yleistymistä ja monipuolistumista on edesauttanut sulautettujen laitteistojen ...