Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "vaahdonestoaine"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Influence Of AirContent On Board Properties 

      Sarlomo, Antti (2007)
      Työn tarkoitus oli testata kartonkikoneen lyhyen kierron ilmapitoisuuden merkitystä kartongin ominaisuuksiin. Aluksi työssä selvitettiin ilmapitoisuuden alkutilanne käyttäen kompressioilmiöön perustuvaa ilmapitoisuusmittaria. ...