Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "warehouse management systems"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Tiedon hallinta varastonhallintajärjestelmän hankinnassa 

      Muona, Tiina (2011)
      Diplomityössä toteutettiin varastonhallintajärjestelmän hankinta prosessoimalla tietoa hallitusti varastonhallinnan kehittämiseksi. Kvalitatiivinen tapaustutkimus tehtiin tietojohtamisen näkökulmasta käyttäjälähtöisen C-CEI ...