Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "ydinreaktorit"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Eksotermiset kemialliset reaktiot ydinreaktoreissa 

      Talus, Mariaana (2012)
      Neljännen sukupolven reaktoreissa käytetään uusia teknisiä ratkaisuja ja uudenlaisia materiaaleja, joten myös niiden turvallisuuskriteerien laatimiseen tarvitaan uusia näkökulmia. Tällä hetkellä kehitetäänkin teknologianeutraaleja ...