Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "ydinturvallisuus"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Turvallisuustoimintojen käyttö ydinvoimalaitoksilla 

   Toots, Markku (2006)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan turvallisuustoiminto-käsitteen määrittelyä ja käyttöä osana ydinvoimalaitosten turvallisuuden varmistamista. Työssä kuvataan paine- ja kiehutusvesilaitosten toiminnan yleispiirteet, sekä ...
  • Yhteisvikojen arviointi yli järjestelmärajojen 

   Kettunen, Simo (2019)
   Ydinvoimalaitoksen riskien tunnistuksessa ja arvioimisessa käytetään todennäköisyyspohjaista riskianalyysiä, johon kuuluu yhtenä osana yhteisvikojen arviointi. Tavallisesti yhteisvikoja on arvioitu yhden järjestelmän ...