Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "z-suuntainen lujuus"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Hylynkäsittelyn ja annostelun vaikutus kartongin laatuun 

   Henrik, Antila (2008)
   Tämän työn tavoitteena oli löytää keinot taivekartongin riittävän z-suuntaisen lujuuden saavuttamiseksi tilanteessa, jossa runkokerrokseen annosteltavan hylyn määrää joudutaan pysyvästi vähentämään. Työn kirjallisuusosassa ...
  • Kosteuden ja neliömassan mittaaminen kartonkikoneen viiraosalla 

   Niemi, Pekka (2006)
   Diplomityön tavoitteena oli selvittää spraytärkkelyksen ja eri kerrosten liitossakeuksien vaikutusta kartongin palstautumislujuuteen ja formaatioon. Työn teon aikana viiraosille hankittiin gammasäteilyllä toimivat ...