Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "zeoliitti"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Ammoniakin talteenottoprosessin kehitys 

      Putkonen, Antero (2005)
      Diplomityössä kehitettiin ioninvaihtoon perustuva ammoniakin talteenottoprosessi NSSC (Neutral Sulphite Semi Chemical) -prosessin haihduttamon lauhteille. Tarkoituksena oli saada aallotuskartonkitehtaan kemi-kaalikiertoa ...