Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "zeta potential"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Kakun rakenteen vaikutus pesutulokseen 

      Häkkinen, Antti (2001)
      Tässä työssä tutkittiin suodatukseen vaikuttavien tekijöiden vaikutusta suodatuksessa syntyvän kakun ominaisuuksiin sekä kakun ominaisuuksien vaikutusta syrjäytyspesun tehokkuuteen. Lisäksi määritettiin tärkeimmät ...