Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • D-luokan audiovahvistimen modulointimenetelmien vertailu ja valinta 

   Janne Hannonen (2009)
   Tässä työssä esitellään kaksi D-luokan audiovahvistimissa käytettyä modulointimenetelmää ja vertaillaan niiden välisiä ominaisuuksia. Esitellyt menetelmät ovat pulssinleveysmodulaatio sekä sigma-deltamodulaatio. Lisäksi ...
  • D-luokan audiovahvistimen pääteastetopologioiden vertailu kitaravahvistinsovelluksessa 

   Sankala, Arto (2010)
   Tässä työssä tutkitaan D-luokan audiovahvistimen pääteastetopologioiden eroja teknisen toiminnan, käytännön toteutuksen ja audiosignaalin laadun näkökulmista. Tutkimuksen perusteella valitaan yksi topologia kitaravahvist ...
  • D-luokan audiovahvistimen särö ja kohina 

   Hujanen, Risto-Veikka (2014)
   Tämän kandidaatintyön aiheena on D-luokan audiovahvistimen särö ja kohina. Tarkoituksena on selvittää vahvistinluokan merkittävin särö- ja kohinamekanismi, sekä arvioida, voidaanko häiriöitä vähentää lähdön suodattimella. ...
  • DAF-teknologian erotusaste eri sovelluksissa 

   Lamminen, Mikko (2017)
   Tulevaisuudessa maapallon pohjavesialtaista yli puolet on vaarassa tyhjentyä. Vaikutus tulee osumaan voimakkaimmin maapallon tiheimmin asuttuihin sekä köyhimpiin alueisiin. Tästä globaalista ongelmasta johtuen on kehitetty ...
  • Dark Patterns in UI-Design and how to identify them 

   Ylikoski, Juuso (2021)
   This thesis describes the ever more prevalent phenomenon in user interface- and user experience design, called Dark Patterns. The most common way to describe these is a UI component that is designed in a way that puts the ...
  • Data quality improvement : case aftermarket business’ customer deliveries 

   Makkonen, Jaakko (2022)
   The objective of this bachelor’s thesis is to find data quality issues and introduce data quality improvement methods for an anonymous case company’s aftermarket business area. The thesis uses literary review and qualitative ...
  • Data warehousing as a cornerstone for successful business intelligence 

   Jolkkonen, Johannes (2019)
   Combining a literature review with action research, the objective of this thesis is to study the factors that play the biggest role in determining the success of a business intelligence implementation in a small enterprise. ...
  • Data-aineistot loma-asutusalueiden sähköverkkojen mallintamisen apuna 

   Kallberg, Niklas (2022)
   Tässä tutkielmassa tutkitaan erilaisia mahdollisia data-aineistoja sähköverkon mallintamisen tukena loma-asutusalueilla. Työssä käydään lyhyesti läpi Suomen sähköverkkoa ja Suomen sähköautokantaa sekä sen kehitystä. Työn ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen brändin kehittämisessä 

   Huittinen, Jussi; Kaukanen, Miki (2018)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, miten data-analytiikkaa voidaan hyödyntää brändin kehittämisessä ja millaisia mahdollisuuksia data-analytiikka ja big data luo perinteisen brändin kehittämisen rinnalle. Työ ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen budjetoinnissa 

   Huuskonen, Miika (2018)
   Budjetoinnin ja data-analytiikan yhdistäminen on organisaatioille potentiaalinen kilpailuedun lähde ja sen vuoksi työssä pyritään selvittämään, miten data-analytiikkaa on hyödynnetty budjetoinnissa. Työssä käsitellään ensin ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen hankinnoissa 

   Vossi, Patrick (2020)
   Tämän työn tarkoituksena on tarkastella data-analytiikkaa ja sen keskeisiä konsepteja sekä data-analytiikan hyödyntämistä hankinnoissa. Pääasiallinen tavoite on selvittää miten data-analytiikan ja hankintojen yhdistämistä ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen ja vaikutukset ammattikoripallossa : The National Basketball Association (NBA) 

   Nieminen, Laura (2022)
   Datan keräys ja hyödyntäminen ovat yleistyneet erilaisissa organisaatioissa ja liiketoimintaympäristöissä. Saatavilla olevan datan määrä kasvaa jatkuvasti teknologisesti kehittyneiden keräysmenetelmien ansiosta. Dataa ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen kysynnän ennustamisessa vaateteollisuudessa 

   Pohjasmäki, Alisa (2023)
   Työn tavoitteena on selvittää, miten data-analytiikkaa voidaan hyödyntää kysynnän ennustamisessa vaateteollisuudessa. Tutkimuksen alussa perehdytään data-analytiikkaan ja siihen liittyviin käsitteisiin. Tämän jälkeen ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen luottoriskin hallinnassa 

   Kovanen, Saara (2021)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää data-analytiikan merkitys luottoriskin hallinnassa. Työssä pyritään selvittämään data-analytiikan käyttö luottoriskin ennustamisessa nykyhetkellä sekä sen hyödyntämismah ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen ohjelmistoprojektien johtamisessa 

   Tiilikainen, Elias (2021)
   Nykypäivänä digitalisaatio ja yhteiskunnan teknologisoituminen ovat kasvattaneet ohjelmistojen tarvetta ja ohjelmistoprojekteja toteutetaan jatkuvasti yhä enemmän. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen panostoimisissa kemianteollisuuden prosesseissa 

   Montonen, Jyri (2022)
   Työn tarkoituksena oli selvittää mitä haasteita panostoimissa kemianteollisuuden prosesseissa on data-analytiikalle. Tämän lisäksi tutkittiin mihin data-analytiikka voidaan käyttää panostoimisissa kemianteollisuuden ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen voimaharjoittelun optimoinnissa 

   Hasu, Joonas (2023)
   Voimaharjoittelu on osa jokaisen urheilulajin harjoittelua. Sen avulla pyritään saavuttamaan kilpailuetua kasvaneen fyysisen suorituskyvyn ansiosta. Tietotekniikan kehittyessä yhä useammalla urheilijalla on mahdollisuus ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen yrityksen talouden ohjauksessa 

   Lenni-Taattola, Lauri; Savolainen, Teemu (2016)
   Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on selvittää data-analytiikan käyttökohteita ja datan hyödyntämisen vaikutusta liiketoimintaan. Työ käsittelee data-analytiikan käyttöä ja datan ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen yrityksen taloushallinnossa 

   Mäkinen, Jeremias (2019)
   Työn tarkoituksena on tarkastella data-analytiikkaa ja siihen liittyvää käsitteistöä sekä yrityksen taloushallintoa ja näiden kytkeytymistä toisiinsa. Pääasiallinen tavoite on selvittää millä taloushallinnon alueilla ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen yrityskaupoissa 

   Ikonen, Saku (2022)
   Tutkimuksen tavoitteena on antaa lukijalle yleiskuva data-analytiikasta ja yrityskaupoista sekä selvittää miten data-analytiikkaa on hyödynnetty ja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yrityskaupoissa. Työssä käsiteltiin ...