Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • D-luokan audiovahvistimen modulointimenetelmien vertailu ja valinta 

   Janne Hannonen (2009)
   Tässä työssä esitellään kaksi D-luokan audiovahvistimissa käytettyä modulointimenetelmää ja vertaillaan niiden välisiä ominaisuuksia. Esitellyt menetelmät ovat pulssinleveysmodulaatio sekä sigma-deltamodulaatio. Lisäksi ...
  • D-luokan audiovahvistimen pääteastetopologioiden vertailu kitaravahvistinsovelluksessa 

   Sankala, Arto (2010)
   Tässä työssä tutkitaan D-luokan audiovahvistimen pääteastetopologioiden eroja teknisen toiminnan, käytännön toteutuksen ja audiosignaalin laadun näkökulmista. Tutkimuksen perusteella valitaan yksi topologia kitaravahvist ...
  • D-luokan audiovahvistimen särö ja kohina 

   Hujanen, Risto-Veikka (2014)
   Tämän kandidaatintyön aiheena on D-luokan audiovahvistimen särö ja kohina. Tarkoituksena on selvittää vahvistinluokan merkittävin särö- ja kohinamekanismi, sekä arvioida, voidaanko häiriöitä vähentää lähdön suodattimella. ...
  • DAF-teknologian erotusaste eri sovelluksissa 

   Lamminen, Mikko (2017)
   Tulevaisuudessa maapallon pohjavesialtaista yli puolet on vaarassa tyhjentyä. Vaikutus tulee osumaan voimakkaimmin maapallon tiheimmin asuttuihin sekä köyhimpiin alueisiin. Tästä globaalista ongelmasta johtuen on kehitetty ...
  • Data warehousing as a cornerstone for successful business intelligence 

   Jolkkonen, Johannes (2019)
   Combining a literature review with action research, the objective of this thesis is to study the factors that play the biggest role in determining the success of a business intelligence implementation in a small enterprise. ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen brändin kehittämisessä 

   Huittinen, Jussi; Kaukanen, Miki (2018)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, miten data-analytiikkaa voidaan hyödyntää brändin kehittämisessä ja millaisia mahdollisuuksia data-analytiikka ja big data luo perinteisen brändin kehittämisen rinnalle. Työ ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen budjetoinnissa 

   Huuskonen, Miika (2018)
   Budjetoinnin ja data-analytiikan yhdistäminen on organisaatioille potentiaalinen kilpailuedun lähde ja sen vuoksi työssä pyritään selvittämään, miten data-analytiikkaa on hyödynnetty budjetoinnissa. Työssä käsitellään ensin ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen yrityksen talouden ohjauksessa 

   Lenni-Taattola, Lauri; Savolainen, Teemu (2016)
   Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on selvittää data-analytiikan käyttökohteita ja datan hyödyntämisen vaikutusta liiketoimintaan. Työ käsittelee data-analytiikan käyttöä ja datan ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen yrityksen taloushallinnossa 

   Mäkinen, Jeremias (2019)
   Työn tarkoituksena on tarkastella data-analytiikkaa ja siihen liittyvää käsitteistöä sekä yrityksen taloushallintoa ja näiden kytkeytymistä toisiinsa. Pääasiallinen tavoite on selvittää millä taloushallinnon alueilla ...
  • Data-analytiikan mahdollisuudet hankinnassa pienen yrityksen näkökulmasta 

   Viitikko, Olli (2018)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka kaksi saman toimialan kohdeyritystä kokevat data-analytiikan mahdollisuudet yhtenä keinona tehostaa omaa liiketoimintaa. Aihe on ajankohtainen, koska digitalisaation kasvu ...
  • Data-analytiikka rahanpesun estämisessä 

   Hassinen, Aaro (2019)
   Data-analytiikan käyttö yleistyy yrityksissä ja sen avulla pyritään saamaan kilpailuetua. Työn tavoitteena on selvittää, miten finanssialan organisaatio pystyy hyödyntämään data-analytiikkaa ja erityisesti, miten finanssialan ...
  • Data-analytiikka strategisessa päätöksenteossa 

   Böhm, Lauri (2020)
   Strateginen päätöksenteko on saanut osansa datavetoiseen aikakauteen siirtymisen tuomista muutoksista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää data-analytiikan luomia muutoksia strategiseen päätöksentekoon. Erityisesti työssä ...
  • Data-analytiikka toimitusketjun johtamisen työkaluna 

   Lisitsyn, Anastasia (2017)
   Lähivuosina data-analytiikan merkitys on vahvistunut entisestään big datan myötä. Se on noussut keskeiseksi elementiksi nykyajan liiketoiminnassa, jossa yrityksiltä vaaditaan yhä joustavampaa toimintatapaa. Tutkielman ...
  • Datan ja analytiikan hyödyntämisen vaikutus työntekijän suorituskykyyn 

   Häärä, Maria (2019)
   Data-analytiikan hyödyntäminen, eli yhtiön keräämän datan jalostaminen päätöksenteon tueksi on noussut organisaatioiden tärkeäksi kilpailuedun lähteeksi. Analytiikan hyödyntämistä onkin siis syytä tutkia sen ajankohtaisuuden ...
  • Datan varastointiratkaisun valinta data-analytiikkaa hyödyntävässä yrityksessä 

   Jokelainen, Artturi; Junter, Einari (2017)
   Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työn tavoite on kartoittaa erilaisia big datan varastointiratkaisuja data-analytiikassa erilaisten yritysten näkökulmasta. Työssä pyritään selvittämään ne päätekijät, ...
  • Deep generative models for facial keypoints detection 

   Haavisto, Mikko (2013)
   A new area of machine learning research called deep learning, has moved machine learning closer to one of its original goals: artificial intelligence and general learning algorithm. The key idea is to pretrain models in ...
  • Defining of the material models for stainless steels to be used in FE modeling 

   Oikamo, Mikko (2013)
   The aim of this work is to study the results of tensile tests for austenitic stainless steel type 304 and make accurate FE-models according to the results of the tests. Tensile tests were made at Central Research Institute ...
  • Demonstration Platform for Visual Quality Metrics 

   Laaksonen, Lauri (2010)
   This thesis presents two graphical user interfaces for the project DigiQ - Fusion of Digital and Visual Print Quality, a project for computationally modeling the subjective human experience of print quality by measuring ...
  • Design and implementation of a production synchronization extension for Microsoft Dynamics AX 

   Korkala, Heikki (2012)
   In a just-in-time, assemble-to-order production environments the scheduling of material requirements and production tasks - even though difficult - is of paramount importance. Different enterprise resource planning ...
  • Design and implementation of robot gripper interface 

   Pekonen, Jouni Petteri (2012)
   This thesis presents a design for an asynchronous interface to Robotiq adaptive gripper s-model. Designed interface is a communication layer that works on top of modbus layer. The design contains function definitions, ...