Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

Aineistot 2818-2837 / 5156

  • Paahdetun kahvin toimittajien hankinnan ympäristövastuun käytänteet 

   Enjala, Muusa (2021)
   Tämä tutkimus käsittelee paahdetun kahvin toimittajien hankinnan ympäristövastuun käytänteitä. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää mitä hankinnan ympäristövastuun käytänteitä paahdetun kahvin toimittajat käyttävät ...
  • Packing line development for ABB Drives production 

   Sullström, Aleksi (2022)
   Production engineering is a success factor of modern industry manufacturing. In this thesis the focus will be on designing a packing solution for ABB Drives factory in Pitäjänmäki. There will be a analysis in to modern ...
  • Pahvisten huonekalujen paloturvallisuuden ja kosteudensietokyvyn lisääminen 

   Grann, Mona (2022)
   Humanitaariset kriisit kuten luonnonkatastrofit sekä konfliktit luovat tarpeen nopealle kalustamiselle. Suomalainen Rehome- konsepti tarjoaa ongelmaan ratkaisun aaltopahvista valmistetuilla huonekaluilla. Pääasiallisena ...
  • Paikallisen sopimuksen taloudelliset ja työhyvinvoinnilliset vaikutukset : case study 

   Kilpeläinen, Siiri (2020)
   Tämä kandidaatintutkielma käsittelee paikallista sopimusta ja sen taloudellisia ja työhyvinvoinnillisia vaikutuksia eräässä suuressa suomalaisessa teollisuusyhtiössä. Tutkielma on tehty yhteistyössä lakiasiantoimisto ...
  • Paikallismedian kehitystyökalut 

   Kousa, Olli (2017)
   Tämän työn tavoite oli löytää työkaluja paikallismedioiden toiminnan kehittämiseksi. Suomalaisten paikallismedioiden kulurakenne ja nykyisen asiakaskunnan ikääntyminen haastavat toiminnan jatkuvuuden. Samalla työssä ...
  • Paine-eroon perustuvat virtausmittarit 

   Korhonen, Atte (2016)
  • Painehiokkeen vaikutus kartongin heksanaalipotentiaaliin 

   Pousi, Katri (2021)
   Heksanaali on pääkomponentti kartongin haju- sekä makuominaisuuksiin vaikuttavista yhdisteistä. Heksanaalia muodostuu painehiokkeesta tyydyttymättömien rasvahappojen hapettuessa. Tuotettaessa kartonkia elintarvikepakkauksia ...
  • Painehäviö lämpöputkilämmönvaihtimessa 

   Aho, Miika (2022)
   Tässä kandidaatintyössä käsiteltiin lämpöputkiteknologian käyttöä lämmönvaihtimissa ja lämmöntalteenottojärjestelmissä. Tutkimus painotettiin painehäviön laskemiseen, sekä painehäviöön vaikuttavien tekijöiden kartoittamiseen. ...
  • Paineilmakompressoreiden lämmön talteenoton optimointi 

   Stenberg, Markku (2011)
   Tämän työn on teettänyt Vanhan Ruukin Kiinteistöpalvelu Oy ja työ on toteutettu kandidaatintyönä Lappeenrannan Teknilliselle Yliopistolle. Työn tarkoituksena oli selvittää työn teettäjän puolesta paineilmakompressoreiden ...
  • Paineilmavahvistimen asennuksen suunnittelu ja asennus kuumasaumauslaitteistoon, sekä korotetun saumauspaineen vaikutus suljennan onnistumiseen 

   Pouta, Tuomas (2017)
   Tämä kandidaatintyö käsittelee kuumasaumauspakkaustekniikan saumauspaineen vaikutusta kartonkivuoan suljentaan sekä paineilmavahvistimen asentamista käytössä olevaan laitteistoon. Työn tavoitteena oli suunnitella ja ...
  • Paineistettu leijukerrospoltto 

   Strandberg, Peppi (2022)
   Tässä kandidaatintyönä tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa aiheena on paineistettu leijukerrospoltto. Tavoitteena on selvittää, miksi paineistettu leijukerrospoltto ei ole edennyt kaupalliselle tasolle ja mitkä ovat paineistetun ...
  • Paineistetun ilman käyttö sähköntuotannossa 

   Lääti, Iikka (2013)
   Kandidaatintyössä esitellään erityyppiset tavat varastoida energiaa käyttämällä paineilmavarastoa, olemassa olevat eri laitesukupolvet ja toiminnassa ja suunnitteilla olevat laitokset. Lopuksi esitellään vielä lyhyesti ...
  • Paineistetun PEM-Polttokennon kosteudenhallinta 

   Pihkola, Miikka (2022)
   Kirjallisuuskatsauksena tehdyssä kandidaatintyössä tarkasteltiin minkä takia PEM-polttokenno tarvitsee kosteutta toimiakseen ja miten kosteutta tulee hallita polttokennossa. Työssä tarkasteltiin myös paineistuksen vaikutusta ...
  • Painekuormitetun teräslevyrakenteen lommahdusanalyysi 

   Honkanen, Lari (2022)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia painekuormitetun teräslevyrakenteen lommahdusta eri levynpaksuuksilla elementtimenetelmällä suoritetun laskennan (engl. Finite Element Analysis, FEA) avulla. Tarkoituksena oli ...
  • Painelajittelu 

   Myyryläinen, Joni (2014)
   Kirjallisuustyössä tarkasteltiin lajittelun historiaa. Lisäksi esiteltiin lajittelun teoriaa ja parametreja. Lopuksi perehdyttiin painelajittimen rakenteeseen, toimintaperiaatteeseen ja käyttökohteisiin.
  • Painelajittimen kulutusosien kunnossapitostrategioiden kehittäminen 

   Titoff Matias (2009)
   Kaukaan sellutehtaalla on käytössä lukuisia painelajittimia, mutta tarkastelun kohteeksi valittiin havukuitulinjan hienolajittelun ensimmäisen portaan painelajitin. Painelajittimen kunnossapitostrategian määrittelyyn ...
  • Paineohjatulla sytytyksellä varustetun soihdun rakenne 

   Mäkelä, Kalle (2014)
   FGG Finngas GmbH sivuliike Suomessa operoi LPG-kaasuterminaalia Haminan kaasusatamassa. Yrityksen terminaalin alueella varastoidaan, puretaan ja lastataan erilaisia nestekaasuja. Yrityksellä on käytössään soihtujärjestelmä, ...
  • Painevesilaitosten höyrystinkonstruktioiden vertailu 

   Havuaho, Jari (2011)
   Tässä kirjallisuustyössä tutustutaan kolmeen kaupallisissa painevesilaitoksissa käytettyyn höyrystinkonstruktioon: U-putkipystyhöyrystimeen, U-putkivaakahöyrystimeen ja läpivirtaushöyrystimeen. Työssä tutustutaan näiden ...
  • Painovoimaan perustuvat energiavarastot 

   Jäkärä, Juha (2022)
   Painovoimaa on hyödynnetty energian varastoinnissa yli sata vuotta. Energiaa on varastoitu pitkään pumppaamalla vettä korkeammalle, jolloin siihen varastoituu energiaa potentiaalienergiana. Energia voidaan vapauttaa antamalla ...