Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Översti, Kimi"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Suorituskyvyn mittaaminen teollisuudessa ja palveluliiketoiminnassa 

      Kovalainen, Janne; Översti, Kimi (2016)
      Työn tavoitteena on tutkia suorituskyvyn mittaamista teollisuudessa ja palveluliiketoiminnassa. Teorian pohjalta luodaan esimerkit eri teollisuuden ja palveluliiketoiminnan toimialoille sopivista mittauskohteista ja niiden ...