Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Aalto, Suvi"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Määräaikaisten työsopimuksien käytön edellytykset 

      Aalto, Suvi (2018)
      Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia määräaikaisten työsopimusten käytön edellytyksiä työnantajan näkökulmasta. Tutkimus rajattiin käsittelemään ainoastaan määräaikaisia työsuhteita ja käsittelyn ulkopuolelle ...