Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Aaltonen, Jenni"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Kaupallisten selluloosamembraanien muokkaaminen 

   Aaltonen, Jenni (2017)
   Työn tavoitteena on selvittää, saadaanko fysikaalisella käsittelyllä tai selluloosapinnoitteella vaikutettua selluloosamembraanin katkaisukokoon. Kirjallisuusosassa on katsaus kokeellisen osion tärkeimpiin kohtiin; ...
  • Pienet alle 4MW yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto mahdollisuudet 

   Aaltonen, Jenni; Ukkonen, Juuso (2008)
   Tässä energiatekniikan kandidaatintyössä tarkastellaan pieniä yhdistetyn sähkön- ja lämmön tuotantotekniikoita ja niiden mahdollisuuksia nykypäivänä. Työssä selvitetään millaisia laitosratkaisuja eri valmistajilla on tällä ...
  • Saharan eteläpuolisen Afrikan naisten työllistyminen teollisuudessa 

   Aaltonen, Jenni (2022)
   Afrikan kaikki valtiot ovat kehitysmaita, eikä huomattavia merkkejä teollistumisesta ole näkynyt vuosikymmeniin. Näin ollen teollisuus työllistää vain pienen osuuden afrikkalaisista, etenkin naisista. Saharan eteläpuolisessa ...