Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Aaltonen, Jenni"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Kaupallisten selluloosamembraanien muokkaaminen 

   Aaltonen, Jenni (2017)
   Työn tavoitteena on selvittää, saadaanko fysikaalisella käsittelyllä tai selluloosapinnoitteella vaikutettua selluloosamembraanin katkaisukokoon. Kirjallisuusosassa on katsaus kokeellisen osion tärkeimpiin kohtiin; ...
  • Pienet alle 4MW yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto mahdollisuudet 

   Aaltonen, Jenni; Ukkonen, Juuso (2008)
   Tässä energiatekniikan kandidaatintyössä tarkastellaan pieniä yhdistetyn sähkön- ja lämmön tuotantotekniikoita ja niiden mahdollisuuksia nykypäivänä. Työssä selvitetään millaisia laitosratkaisuja eri valmistajilla on tällä ...