Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ahlroos, Juuso"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Koneoppimisen käyttö markkinoiden ennustamisessa 

      Ahlroos, Juuso (2019)
      Työ selvittää, pystyykö osakemarkkinoita mallintamaan koneoppimisen avulla. Työssä käydään läpi yleisimmät algoritmit ja niiden toimintaperiaatteet, sekä mallintamisessa käytettyjä muuttujia. Työ on kirjallisuuskatsaus. ...