Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ahokas, Ville"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Hitsauksen reaaliaikaisen NDT-tarkastuksen nykytilanne 

      Ahokas, Ville (2016)
      Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää hitsien tarkastukseen käytettyjen NDT-menetelmien nykytilannetta. Työssä kerrotaan mitä reaaliaikainen NDT-tarkastus on ja mitä menetelmiä siihen voidaan käyttää. Työn ...