Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ahomies, Ville"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Yrittäjyyskasvatus Suomessa - Case Valkealan lukio 

      Ahomies, Ville (2017)
      Tässä tutkimuksessa käsitellään yrittäjyyskasvatusta ja sen opettamista Valkealan lukiossa. Tutkielman tavoitteena on saada selville, miten yrittäjyyskasvatus ja sen opetus näyttäytyvät lukiossa ja onko niissä mahdollisesti ...