Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ahonen, Hermanni"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Eksponentiaalinen kasvu ja kasvun rajat: 2010-luvun haasteet 

      Ahonen, Hermanni; Krouvi, Sami (2010)
      Tämän työn tavoitteena oli tutkia eksponentiaalista kasvua ja kasvun rajoja väestönkasvun, talouskasvun ja öljynkulutuksen kasvun kohdalla. Työssä käytiin aluksi läpi eksponentiaalisen kasvun määritelmä, jonka jälkeen ...