Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Dammert, Eero"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Sosiaalinen ja ympäristövastuu toimittajavalinnassa 

      Dammert, Eero (2019)
      Tutkielman aiheena on sosiaalinen ja ympäristövastuu toimittajavalinnassa. Tarkoituksena on selvit-tää, miten nämä vastuullisuuden osa-alueet vaikuttavat toimittajavalintaan ja kuinka ne otetaan pro-sessissa huomioon. ...