Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Duong, Jeudi"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Hitsausplaanin CE-merkinnän vaatimukset 

      Duong, Jeudi (2008)
      Tässä työssä mallinnettiin STERIS Finn – Aqualle kaksi uutta hitsausplaania rakenneteräksestä S235 autoklaavien ovien hitsaukseen. Plaanien pitää täyttää vaaditut direktiivit ja standardit, jotta plaani voitiin kokonaisuudessa ...