Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Elfving, Kalle"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Suoratoistopalveluiden käytön hiilijalanjälki 

      Elfving, Kalle (2020)
      Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää suoratoistopalveluiden käytön hiilijalanjälki tuntia kohden. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena aikaisempien tieteellisten tutkimusten pohjalta. Työssä perehdytään ...