Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Eloranta, Kari"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • RBMK-koereaktorin mallintaminen 

      Eloranta, Kari (2013)
      Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia jäähdytteen poistamisen vaikutusta RBMK-koereaktorin kasvukertoimeen ja erityisesti sitä, kuinka hyvin Monte Carlo -menetelmää käyttävä Serpent-laskentakoodi pystyy mallintamaan ...