Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Filipoff, Asko"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Tulospalkkausjärjestelmä ja sen toteutus 

      Jääskeläinen, Pekka; Filipoff, Asko (2007)
      Työssä tutustuimme tulospalkkausjärjestelmän ominaisuuksiin, suunnitteluun sekä tulosmittareihin. Tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen kuva tuloksen ja toiminnan tilan mittaamisesta sekä tuloksen mukaan palkitsemisesta. ...