Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Flinkman, Katariina"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Public-Private Partnership ja sen käyttö suomalaisissa kunnissa 

      Flinkman, Katariina (2017)
      Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on tutkia Public-Private Partnership mallia yhtenä suomalaisten kuntien mahdollisena hankintamenetelmänä sekä mallin yleisyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hyötyjä ja haittoja. ...